Галузь знань: 13 МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯСпеціальність: 133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Спеціалізація:
- "МЕХАТРОНІКА ТА РОБОТОТЕХНІКА ГАЛУЗІ"

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Кваліфікація:

– технічний фахівець-механік
Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Кваліфікації:
– науковий співробітник (машинобудування)
– інженер

Освітньо-кваліфікаційний рівень:
- бакалавр термін навчання 4 роки на базі повної загальної середньої освіти;
- бакалавр 2 роки на базі ОКР «молодший спеціаліст»;
- магістр 1.5 року навчання на базі ОКР «бакалавр».
Форма навчання: денна, заочна.
Термін навчання: повний, скорочений.

Умови вступу: наявність сертифікатів з незалежного оцінювання з предметів:
-українська мова та література (обов’язковий);
-математика (обов’язковий);
-історія України або фізика (на вибір).

Термін “Мехатроніка” (“Mechatronics”) як об’єднання понять “МЕХАніка” і “ЕлекТРОНІКА” виник у 80-х роках минулого століття на основі осмислення науково-технічних досягнень робототехніки. Мехатроніка – це область науки і техніки, що присвячена створенню, експлуатації та ремонту машин та систем з комп’ютерним керуванням, яка базується на знаннях в області механіки, електроніки, мікропроцесорної техніки, інформатики та комп’ютерного керування обладнанням.

Предметом вивчення мехатроніки є – синергетичне поєднання вузлів точної механіки з електронними, електротехнічними і комп’ютерними компонентами з метою проектування і виробництва якісно нових модулів, систем, машин з інтелектуальним управлінням їх функціональними можливостями. Зокрема, в побуті та легкій промисловості використовуються сучасні пральні та швейні машини із вбудованими мікропроцесорами, роботи-пилососи, холодильники з блоком електронного керування, пристрої з вбудованими інтелектуальними системами, інша дрібна побутова техніка тощо.

Навчальний план спеціальності побудований таким чином, що студенти отримують фундаментальну підготовку: за сучасними комп’ютерними технологіями: інформатика; сучасні мови програмування; пакети прикладних програм; системи автоматизованого проектування; комп’ютерне управління мехатронними системами; комп’ютерне моделювання; автоматизація проектування машин та мехатронних систем; за спеціальним дисциплінам: електротехніка, електроніка та мікро-процесорна техніка; електроприводи мехатронних систем; основи мехатроніки; мікропроцесорні засоби мехатронних систем; теорія автоматичного керування; механічна технологія та обладнання підприємств; технологічні процеси та обладнання трикотажних виробництв; машини, апарати та мехатронні системи легкої промисловості; побутові машини та прилади; експлуатація та обслуговування машин і мехатронних систем; інженерне проектування машин та мехатронних систем; автоматизація виробництв галузі; монтаж, експлуатація та ремонт обладнання та мехатронних систем.

Студенти під час навчання мають змогу отримати міжнародний сертифікат SolidWorks.

Під час навчання кращі студенти приймають участь у: всеукраїнських олімпіадах з мехатроніки та робототехніки; у конкурсі студентських робіт з технологій проектування та розробки засобів вимірювальної техніки корпорації “National Instruments”; всеукраїнських конкурсах студентських робіт; студентських наукових конференціях. Підготовку спеціалістів кафедра проводить в спеціалізованих лабораторіях: комп’ютерних та інформаційних технологій; механічної технології та обладнання підприємств; електропобутової техніки, автоматизації виробничих процесів; електричних машин та електроприводу; монтажу, експлуатації та ремонту технологічного обладнання; на базах практики, організованих на підприємствах. Лабораторні та практичні заняття із професійно орієнтованих дисциплін проводяться з використанням сучасного обладнання передових фірм “Juki”, “Siruba”, “Golden Wheel”, “Pfaff”, “Brother”, Samsung”, “LG”, “FESTO”, “National Instruments”, вишивального та в’язального обладнання з комп’ютерним керуванням фірм “Delta” і “Silver” та інших.

Сфера діяльності майбутніх спеціалістів:
- підприємства з виробництва, експлуатації та ремонту мехатронних систем в галузі легкої промисловості, машинобудування, робототехніки, автомобілебудування, офісної та побутової техніки тощо;
- підприємства з проектування, виготовлення та реалізації інтелектуальних пристроїв;
- дилерські, представницькі та консультативні фірми з продажу та сервісного обслуговування обладнання легкої промисловості, побутової техніки;
- малі та середні підприємства легкої промисловості та сфери послуг та інших галузей;
- науково-дослідні лабораторії вищих навчальних закладів, коледжів, технікумів.

Після другого курсу студенти мають змогу навчатись на військовій кафедрі. Під час навчання, починаючи з четвертого курсу, студенти можуть навчатись на іншому напрямку підготовки та отримати другу вищу освіту. Студенти також можуть додатково отримати європейську кваліфікацію внутрішнього аудитора системи управління якістю відповідно міжнародних стандартів ISO 9000, підтверджену європейським сертифікатом.