НАУКОВІ ШКОЛИ

Наукові та практичні основи переробки відходів виробництва у легкій промисловості

Науковий керівник - член-кореспондент національної академії
педагогічних наук України, професор Скиба М.Є.


Наукові дослідження проводяться в кількох напрямках:
- теоретичні і практичні основи дезінтеграції відходів полімерних та текстильних матеріалів та створення обладнання і технології для їх вторинної переробки (Скиба М.Є., Михайловський Ю.Б., Синюк О.М., Золотенко Е.О.);
- наукові основи моделювання та проектування високоефективних механізмів і пристроїв для машин легкої промисловості (Скиба М.Є., Михайловський Ю.Б., Синюк О.М., Золотенко Е.О.);
- розробкатехнологічно гнучких пристроїв для автоматизації складання заготовок верху взуття (Драпак Г.М., Романець Т.П., Горященко С.Л.).
- наукові та практичні основи переробки полімерних відходів виробництв;
- наукові та практичні основи проектування високоефективних механізмів машин легкої та текстильної промисловості;
- наукові основи проектування автоматизованих складальних систем для легкої промисловості;
- аналіз технологічних процесів в легкій промисловості з метою їх подальшої автоматизації.

Наукові основи проектування високоефективних приводів та машин легкої промисловості

Науковий керівник - к.т.н, професор Кармаліта А.К.


Наукові дослідження проводяться в кількох напрямках:
- розробка та удосконалення гідродинамічних процесів прання (Параска Г.Б., Коротич О.О.);
- розробка механізмів приводу робочих органів в'язальних машин (Параска Г.Б., Смутко С.В., Неймак В.С., Капустенський П.Г.);
- розробка енергозберігаючого пресового та ударного обладнання для виконання операцій легкої промисловості (Кармаліта А.К., Поліщук О.С., Прибега Д.В.);
- розробка блоків живлення та управління для пресового та ударного обладнання (Кармаліта А.К., Поліщук О.С., Прибега Д.В.);
- комп’ютерне моделювання та розрахунки основних параметрів при проектуванні вузлів та механізмів машин легкої промисловості і побутового обслуговування;
- математичне моделювання машин легкої промисловості з врахуванням технологічних і експлуатаційних факторів;
- розробка систем керування машин легкої промисловості та побутових машин і приладів з використанням мікропроцесорної техніки;
- дослідження динамічних параметрів вузлів та конструкцій побутових машин та машин легкої промисловості з метою їх удосконалення;
- підвищення ефективності експлуатації та технічного обслуговування машин легкої промисловості;
- дослідження енергетичних характеристик мотор-компресорів холодильного обладнання.

Розробка енергозберігаючого обладнання для побуту та виробництва

Науковий керівник - ст. викл. Залізецький А.М.


Наукові дослідження проводяться в кількох напрямках:
- розробка нових засобів повірки трансформаторів струму та напруги (Назаров В.В., Залізецький А.М.);
- розробка енергозберігаючих систем тепло та водопостачання (Нагорний П.Д.,Мельник В.І.);
- розробка моделей елементів побутових машин та приладів (Воронін Г.Ф.);
- розробка методів розрахунку контакту герметичності металополімерних циліндро-поршневих ущільнень (Tимощук О.Г.);
- розробка контрольно-діагностичного обладнання та стендів для випробування машин легкої промисловості;
- дослідження робочих характеристик електроприводів машин легкої промисловості та побутового обслуговування;
- наукові основи проектування енергозберігаючих приводів машин;
- наукові основи проектування енергозберігаючих приводів для машин легкої промисловості.

Результати своїх наукових напрацювань викладачі кафедри публікують у фаховому виданні «Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки», міжнародному науково-технічному журналі ХНУ «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах» та інших фахових виданнях України та зарубіжжя. Крім того, викладачі кафедри приймають участь у науково-практичних конференціях різного рівня, у конкурсах на кращі наукові роботи, подають заявки на винаходи та корисні моделі. Матеріали наукових досліджень викладачів кафедри машин та апаратів активно впроваджуються у навчальний процес, використовуються при формуванні лекційних курсів, завдань для самостійної, індивідуальної роботи.