НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ

Подільський відкритий конкурс науково-технічних робіт учнів та студентів «Енергоефективність у промисловості, сільському, міському та домашньому господарствах»

16-17 квітня 2019 року

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ
У конкурсі можуть брати участь учні, студенти та їх творчі колективи (не більше 3 осіб). Керівником роботи може бути лише один представник навчального закладу, в якому навчаються автори.

КОНКУРС ПРОВОДИТЬСЯ У ДВОХ СЕКЦІЯХ:
- секція «Вища та професійна (професійно-технічна) освіта» - для студентів вищих навчальних закладів І - ІV рівнів акредитації;
- секція «Загальна середня та позашкільна освіта» - для учнів середніх шкіл та учасників творчих гуртків позашкільних закладів освіти.

КОНКУРС ПРОВОДИТЬСЯ У ДВА ТУРИ. ПЕРШИЙ ТУР КОНКУРСУ ПРОВОДИТЬСЯ ЗАОЧНО.
Для участі у ньому учасники мають надіслати власні роботи відповідно до обраної секції:
- секція «Вища та професійна (професійно-технічна) освіта». Поштова адреса: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, Хмельницький національний університет, кафедра машин і апаратів, електромеханічних та енергетич-них систем, тел. 097 6721369.
- секція «Загальна середня та позашкільна освіта» Поштова адреса: 29000 м. Хмельницький, вулиця Проскурівська, 83, Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді, відділ науково-технічної творчості, тел. 0382 658-995.

Переможці першого туру приймають участь у другому турі конкурсу.

ДРУГИЙ ТУР КОНКУРСУ ПРОХОДИТЬ ОЧНО 16-17 квітня 2019 року
Базовим закладом проведення конкурсу є Хмельницький національний універси-тет, кафедра машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем.
Адреса кафедри: м. Хмельницький, вулиця Інститутська, 5, Навчально-виробничий корпус №3 ХНУ (будинок побуту, вхід з двору, з боку стадіону), 5 поверх, аудиторія 516. Сайт кафедри: http://ma.khnu.km.ua/

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ КОНКУРСУ
Від кожного навчального закладу на конкурс може подаватися не обмежена кіль-кість наукових робіт. Подані роботи повинні бути закінченими науково-дослідними або технічними розробками виконаними самими учнями та студентами і мають відображати результа-ти самостійно проведених ними досліджень чи оригінальних технічних рішень з акту-альних питань енергозбереження у будь – якій галузі виробництва, сільського госпо-дарства в побуті чи навчальному процесі. Автори – Переможці другого туру будуть нагороджені відповідними грамотами Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної Державної адміністрації.

Усі наукові роботи, що представлені на конкурс, повертаються їх авторам.

  ВИМОГИ ЗАВДАННЯ
  АНКЕТА
  НАКАЗ
Всеукраїнська студентська олімпіада «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування»

9-11 квітня 2019 року

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1313 від 28.11.2018 р. Хмельни-цький національний університет визначено як базовий навчальний заклад для проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади «Обладнання легкої промисловості та побуто-вого обслуговування».
Олімпіада відбудеться 9-11 квітня 2019 року на базі кафедри машин і апаратів, електро-механічних та енергетичних систем.
Учасникам олімпіади будуть запропоновані конкурсні завдання з наступних розділів:
1. Комп’ютерне проектування машин (для виконання даного завдання кожному кон-курсанту надається комп’ютер):
- побудова 3D-моделей деталей машин за наданими кресленнями із застосуванням при-кладних комп’ютерних програм (на вибір Auto САD, SolidWorks);
- визначення масо-інерційних параметрів деталей машин на основі побудованих 3D-моделей.
2. Основи розрахунку і конструювання типових машин:
- розрахунок енергетичних втрат і визначення ККД машин;
- кінематичний розрахунок технологічних машин за кінематичними схемами.
Для виконання графічних і розрахункових завдань конкурсанти повинні мати з собою калькулятор, олівець, лінійку, гумку.
До участі в олімпіаді від кожного вузу запрошуються переможці І етапу вузівської олімпіади (не більше 4-х учасників).

Програма проведення олімпіади:
9 квітня
День заїзду, реєстрація учасників олімпіади
15.00 - консультація
10 квітня
9.00 - відкриття олімпіади
9.30 – початок виконання конкурсних завдань
12.00 -13.30 - обідня перерва
13.30 - 16.00 - виконання конкурсних завдань
18.00 - 19.00 - попереднє оголошення результатів, подання апеляцій
11 квітня
9.00 -12.00 - підведення підсумків олімпіади, нагородження

Інформація про проведення олімпіади та приклад вирішення конкурсних завдань роз-міщені на сайтах:
khnu.km.ua
ma.khnu.km.ua.

Про згоду прийняти участь в олімпіаді необхідно повідомити оргкомітет до 18 березня 2019 року шляхом надсилання скан-копій анкет учасників на електронну адресу: lis-evichsv@gmail.com.
В анкеті необхідно вказати телефон і електронну адресу учасника олімпіади і прізвище особи, що буде супроводжувати команду. У разі потреби, повідомити про необхідність бро-нювання житла та термін проживання.
Реєстрація учасників та відкриття олімпіади відбудеться в аудиторії 401 3-го навчально-го корпусу за адресою вул. Інститутська, 11.
Проїзд до зупинки «Хмельницький національний університет»: від залізничного вокзалу - тролейбусом № 7-а, автобусом № 51; від автовокзалу № 1 - тролейбусом № 17, автобусом №21, мікроавтобусом № 34.
Учасники олімпіади повинні мати оформлене відрядження і паспорт.
Оргкомітет залишає за собою право вносити зміни в порядок проведення олімпіади.
Контактні телефони оргкомітету 0976721369, 0676732036, 0503764212.

  ПРИКЛАД ЗАВДАННЯ
30 жовтня 2017 р відбулась ІІІ-а Всеукраїнська Науково-технічна Інтернет-конференція "Технічних думок творчий злет - 2017",

Хмельницький 30 жовтня 2017 року

Інформація та вимоги конференції
Вартість збірника без пересилки 100 грн.
Отримати збірник праць можна на кафедрі машин та апаратів. Розсилання збірників здійснюється за рахунок авторів. Для отрмання збірника необхідно вказати поштову адресу отримувача.

Реквізити для оплати:
-картка Приватбанку 5168755360120055 з приміткою за збірник
одержувач: Романець Тарас Петрович
Контактний тел. з фінансових питань 096 439 46 79 Романець Тарас Петрович

  ВИМОГИ ДО ТЕКСТІВ ДОПОВІДЕЙ

30 листопада 2016 р відбулась
ІІ-а Всеукраїнська Науково-технічна Інтернет-конференція "Технічних думок творчий злет - 2016", присвяченій пам’яті професора Георгія Августиновича Піскорського

Хмельницький 30 листопада 2016 року

  Інформація та вимоги конференції

Вартість збірника без пересилки 90 грн.
Отримати збірник праць можна на кафедрі машин та апаратів. Розсилання збірників здійснюється за рахунок авторів. Для отрмання збірника необхідно вказати поштову адресу отримувача.

Реквізити для оплати:
-картка Приватбанку 5168755360120055 з приміткою за збірник
одержувач: Романець Тарас Петрович
Контактний тел. з фінансових питань 096 439 46 79 Романець Тарас Петрович

18 листопада 2017 року відбулась
ІІІ Міжнародна наукова Інтернет-конференція "ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ МОЛОДІ – ШЛЯХ ДО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ"

Запрошують вчених, викладачів навчальних закладів і винахідників України прийняти участь в роботі ІІІ Міжнародної наукової Інтернет-конференції.
Наукові статті учасників конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць «Технічна творчість»
Ваші запитання, статті та оплату за публікацію просимо надсилати організаційному комітету конференції до вказаних термінів:
1. Запитання до 20 вересня 2017р.
2. Статті і документ про оплату за їх публікування та пересилку Збірника наукових праць автору до 20 жовтня 2017р*.
* Збірник наукових праць автор або його довірена особа може отримати в редакції без оплати за пересилку

ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА для кореспонденції: KafedraMA@i.ua
ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ БУДЕ РОЗМІЩЕНА НА САЙТІ: http://ma.khnu.km.ua/

17 березня 2017р відбувся
подільський відкритий конкурс науково-технічних робіт учнів та студентів"Енергоефективність у промисловості, сільському, міському та домашньому господарствах"

Запрошують молодих вчених і винахідників навчальних закладів України і Хмельниччини прийняти участь в роботі Подільського відкритого Конкурсу науково-технічних робіт учнів та студентів «Енергоефективність у промисловості, сільському, міському та домашньому господарствах», який відбудеться:

І тур (заочний) 17 березня 2017р. проводиться співорганізаторами конкурсу окремо серед учасників кожної з категорій:
1. Молодь шкільного віку
2. Учні професійно-технічних навчальних закладів
3. Студенти вищих навчальних закладів

ІІ тур (очний) проводиться 21 квітня 2017р. серед переможців І туру окремо для кожної з вказаних категорій учасників
1. Ваші запитання просимо надсилати до організаційного комітету конкурсу до 20 лютого 2017р.
2. Конкурсні матеріали для участі у І турі конкурсу до 10 березня 2017р.

ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА для кореспонденції: KafedraMA@i.ua
ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ БУДЕ РОЗМІЩЕНА НА САЙТІ: http://ma.khnu.km.ua/

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ «Сучасні технології в механіці», присвячена пам’яті професора Шалапка Ю.І.

Хмельницький 21-23 квітня 2016 року

  Дізнатись подробиці
  Переглянути фото-звіт конференції

Міжнародна заочна науково-практична інтернет-конференція "Технічна творчість молоді -
шлях до інноваційного розвитку держави"

Хмельницький 20 листопада 2015 року

  Інформація та вимоги конференції
  Переглянути збірник наукових праць конференції

Міжнародна українсько-польська науково-практична конференція «Мовні компетенції як основа професійного і соціального успіху в Європі»

Хмельницький 18 листопада 2015 року

  Переглянути фото-звіт конференції

Подільська науково-практична інтернет-конференція
молодих науковців
"Технічних думок творчий злет-2015"

Хмельницький 18 травня 2015 року

  Інформація та вимоги конференції
  Зразок оформлення тез

Скачати Зразок оформлення тез

18 травня 2015 року Хмельницьким національним університетом, а саме кафедрою Машин та апаратів, спільно з Науково-Методичним Центром професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників у Хмельницькій області, Хмельницьким обласним центром технічної творчості учнівської молоді та Територіальним Відділенням Малої Академії Наук України у Хмельницькій області, Хмельницьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти проводилась Перша Подільська науково-практична Інтернет – конференція молодих науковців "Технічних думок творчий злет – 2015", до участі у якій запрошувалися студенти вищих навчальних закладів, учні шкіл, професійно-технічних закладів та учасники гуртків технічної творчості.

Конференції проходила по надзвичайно актуальним для нашого сьогодення питанням, тому була розділена на наступні секції:
Секція 1. Технологічні процеси та перспективні технології.
Секція 2. Електроніка та приладобудування.
Секція 3. Матеріалознавство.
Секція 4. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології.
Секція 5. Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження.
Секція 6. Науково-технічна творчість та винахідництво.

Участь в роботі конференції прийняло більше 80 авторських колективів із різних учбових та наукових закладів різних областей України.

Під час конференції відбувалися цікаві дискусії, обмін науковими досягненнями, обговорення інтеграційних процесів, що сприяє мотивації наукової діяльності молоді та мобільності у сучасному суспільстві.

За результатами роботи конференції планується видача друкованого збірника тез конференції.

Бажаємо молодим науковцям творчого натхнення та нових здобутків у науковій діяльності!

Міжнародна інтернет-конференція
Сучасні тенденції розвитку промисловості

Хмельницький 3-4 квітня 2014 року

  Інформація та вимоги конференції
  Перегляд програми конференції